dijous, 11 de juliol de 2013


Que ja ho fèiem habitualment, però des d'ahir que tenim l'estimamenta funcionant full time.